Registrácia

Vaša uvedená e-mailová adresa sa použije podľa vašej objednávky na priamu reklamu na podobný tovar a služby nášho podniku. Používanie môžete kedykoľvek odmietnuť, bez toho, aby za to vznikli iné náklady ako náklady na sprostredkovanie podľa základných taríf (info@dataprint.sk). Vaše údaje sa zaručene nepostúpia tretej osobe a zaobchádza sa s nimi absolútne dôverne.

Registrácia

Ako zákazník obchodu edataprint.sk získate informácie o našich ponukách. Ak si neželáte dostávať žiadnu ďalšiu reklamu, napíšte nám to emailom na adresu support@dataprint.sk alebo nám zavolajte na číslo +421 940 737 750. Vaše údaje zaručene neodovzdáme tretej strane a spracujeme ich úplne dôverne.